KIM Jesteśmy?

Różowe Okulary to miejsce tworzone przez ludzi kochających swoją pracę, lubiących pomagać, wspierać, towarzyszyć, rozwijać się. Jest to przestrzeń, w której każdy może być sobą. My - terapeuci, psychoterapeuci, trenerzy, psychologowie, edukatorzy - jesteśmy tu dla Was. Wszystkich nas cechuje empatia, umiejętność słuchania, brak oceniania. Wszystkich obowiązuje tajemnica zawodowa - to, co zostanie powiedziane na sesji nie zostanie nikomu dalej przekazane przez żadnego pracownika. Pracujemy pod stałą superwizją, która wzbogaca nasze umiejętności, doświadczenie zawodowe, a także wpływa na poznawanie samego siebie, refleksję, zauważenie własnych trudności, co w pracy terapeuty jest niezbędne aby móc profesjonalnie pomagać innym.
Różowe Okulary to miejsce dla wszystkich, niezależnie od wieku, wiary, pochodzenia i tego, kto się komu podoba. To miejsce mocno wspierające osoby uzależnione, współuzależnione, z niskim poczuciem własnej wartości, lękowe, z zaburzeniami odżywiania, nie radzące sobie ze złością, smutkiem, autoagresywne, doświadczające przemocy, cyberbullingu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami tożsamości płciowej, osoby LGBT+ oraz ich bliskich. Pracujemy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi.

ZESPÓŁ

Magdalena Syrówka

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuję się w terapii uzależnień dorosłych i młodzieży, współuzależnień, DDA, mediacjach, konsultacjach seksuologicznych, konsultacjach dzieci i młodzieży oraz psychoedukacji. Prowadzę seminaria inspirujące w oparciu o wartości Jespera Juula oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców. Pracuję w Readaptacyjnym Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Młodzieży w Warszawie jako terapeuta uzależnień oraz w Projekcie Najpierw Mieszkanie, opartym na wsparciu osób w kryzysie bezdomności, jako starszy specjalista - terapeutka uzależnień.

Dodatkowe szkolenia:

 • „Mediacje konfliktów rówieśniczych” Polskie Centrum Mediacji
 • „Praca z młodym pacjentem i jego rodziną” w CARE Brok
 • „Program redukcji szkód” w CARE Brok
 • „Język serca w pracy z dziećmi” – szkolenie NVC – Wyspa Zmian
 • „Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia.”
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Zdrowia Psychicznego 
 • „Zapobieganie przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają miejsce w cyberprzestrzeni i dotyczą dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów” Akademii Bezpiecznego Człowieka
 • „Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka. Kurs dla profesjonalistów”, FDDS
 • „Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Kurs dla profesjonalistów”, FDDS

Mediator, Trener Familylab, Edukator seksualny, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji, psycholog kliniczny w trakcie szkolenia, Psychoterapeuta Dzieci i młodzieży w trakcie 4 letniej szkoły, seksuolog kliniczny.

MONIKA CHRUPEK

Specjalizuję się w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach adaptacyjnych, w problemach w relacjach interpersonalnych, a także pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. W pracy terapeutycznej integruję podejście poznawczo – behawioralne z nurtem humanistyczno – doświadczeniowym. Terapię rozumiem jako pełną wysiłku i zaangażowania, odkrywczą wędrówkę z osobą podejmującą trud zmiany. Najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w poznawaniu i lepszym rozumieniu siebie.

Dodatkowe szkolenia:

 • Trener CANDIS
 • Trener TZA-ART
 • Certyfikowany realizator programu FRED goes NET
 • Coach Familly Balance Coaching
 • Dialog Motywujący – I stopień
 • Dialog Motywujący w pracy grupowej z młodzieżą
 •  Uzależnienia behawioralne

Psycholog, Psychoterapeuta CBT, Specjalista Psychoterapii Uzależnień